Menu

Rikke Andersen

Vær social med mig

Hovedopgave om SVÖB

Hovedopgave - Multimediedesigneruddannelsen

Jeg har i juni 2016 afleveret min hovedopgave, som jeg lavede i samarbejde med min praktikplads, botex. Hovedopgaven er et digitalt produkt (i mit tilfælde en hjemmeside) til det nye tekstil-brand SVÖB. Hjemmesiden kan ses her. Ved aflevering var hjemmesiden kun en prototype med plads til forbedringer og en del videreudvikling. Lige nu arbejder jeg på at færdiggøre hjemmesiden, så botex kan bruge den til SVÖB fremover.

Hovedopgave om SVÖB

I løbet af projektperioden på næsten 2 måneder lavede jeg målgruppehypotese og analyse, SWOT/TOWS, social medie strategi, moodboards, skitser og så naturligvis selve produktet, hjemmesiden. Siden er opbygget i Wordpress, hvor jeg har taget højde for både botex' og målgruppens ønsker til siden.